Kapitel 3. Testsuite: Nomina-Kategorien: V12 (finale Version)

Inhaltsverzeichnis

Kategorien als csv (Comma Separated File) zum Herunterladen: NN-Kategorien (als .csv) (utf-8 kodiert)

Kategorien als Docbook XML zum Herunterladen: NN-Kategorien im DocBook (4.5) Format"

Tabelle 3.1. Testsuite: Nomina

AllgemeinesKompositionDerivationSonstiges
 WortformAblautneokl. WBopak?0/D/K/KDAnzahl StämmeFugeneokl. NichtkopfPräfigierung anKonversion/Suffigierung an D/K
Nr.NomenstammVerbstammAdjektivstammNomenstammVerbstammAdjektivstammAnnahme WBKommentare
NN-001Werke0000100000000(0)_N0
NN-002Teilhabe000KD2000000K+e_N0((N+V)_N)_N0
NN-003Neuzugang100KD2000000Stammänd._N0(ADJ+(V_N))_N0
NN-004Erzdiözese000D100Affixoid_erz-00000(A_N)_N0
NN-005Gesandte100D1000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-006Entscheidungsfreiheit000KD2s00PRÄF_ent00K+ung_NK+heit_N((V_N)+(ADJ_N))_N0
NN-007Prozeßbevollmächtigten001KD20Prozeß00000K+e_N(N+(V_N))_N0
NN-008Priesterweihe000KD2000000K+e_N0(N+(V_N))_N0
NN-009High-Tech0000100000000(TRUNC+F)_N0
NN-010Gefolgsleute000KD2s00CIRC_Ge_e0000((V_N)+N)_N0
NN-011Naturschutzbund000KD3000000D+Konversion_N0((N+(V_N))+N)_N0
NN-012Informationsbroschüre000KD2sInformation0PRÄF_in0D+ion_N00((V_N)+N)_N0
NN-013Fachaufsicht000KD2000PART_auf00Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-014Teilleistungen000KD2000000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-015Herzogtums000KD100000K+tum_N00(N_N)_N0
NN-016Verhältniswahl000KD200000000(V_N)_N0
NN-017Wohnungslosigkeit000D1s0000D+los_A0D+igkeit_N(N+(ADJ_N))_N0
NN-018Solidarisierung0Solidarisierung0D1000000K+ung_NK+isier_V(A_V_N)_N0
NN-019Verkaufsgespräch000KD2s00PRÄF_ver0000(V_N)_N0
NN-020Heimathafen000K200000000(N_N)_N0
NN-021Diavortrag000KD20Dia0PRÄF_vor00D+Konversion_N0(N+(V_N))_N0
NN-022Betriebsstörungen100KD2s00PRÄF_be00Stammänd._N K+ung_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-023Außenraum000KD200000000(ADJ+N)_Nalte Orthographie
NN-024Lebenspartnerschaftsgesetz000KD3s s0000D+schaft_ND+Transposition_N0((V_N)+(N_N))_N0
NN-025Bundestagsparteien000K3es s0000000(N+N+N)_N0
NN-026Verborgenheit100D0000PRÄF_ver000K+heit_N(V_N)_N0
NN-027Menschenrechtlern000KD2en0000D+ler_N00(N+(N_N))_N0
NN-028Bereicherungsanspruch001KD2s00PART_an00K+ung_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-029Satzungszweck001K2s0000000(N+N)_N0
NN-030Großaufnahmen100KD2000PART_auf00Stammänd._N0(ADJ+(V_N))_N0
NN-031Lidschatten000K200000000(N+N)_N0
NN-032Bremswirkung000KD2000000K+ung_N0(V+(V_N))_N0
NN-033Zukunftserwartungen001KD2s00PRÄF_er00K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-034Medizinerinnen0Medizin1D000000D+in_N00(N_N)_N0
NN-035Ostseestrand000K300000000(N+N+N)_N0
NN-036Marktführers000KD2000000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-037Boliden0Bolide00100000000(0)_N0
NN-038Studiengruppen000K2nStudie/ Studium000000(N+N)_N2 Analysen
NN-039Zukunftsvorstellungen001KD2s00PART_vor00K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-040Lagerarbeiter000KD2000000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-041Hauptquartiere0Quartier1K200000000(N+N)_N0
NN-042Wellenlängenbereich100KD3n n0000000(N+(A_N)+N)_N0
NN-043Schulmusiker000KD200000D+er_N00(N+(N_N))_N0
NN-044Firmenkundengeschäft000K2enFirma000000(N+N+N)_N0
NN-045Freudigkeit000D100000D+ig_A0K+keit_N((N_A)_N)_N0
NN-046Anstaltslast000K2s0000000(N+N)_N0
NN-047Morgentau000K200000000(N+N)_N0
NN-048Komplexitätsreduktion0Reduktion0KD2sKomplexität0000D+ion_ND+ität_N((A_N)+(V_N))_N0
NN-049Agrarbetriebe100KD20Agrar0PRÄF_be0D+ar_ADJD+Konversion_N0((F_A)+(V_N))_N0
NN-050Marienerscheinungen000KD2en00PRÄF_er00K+ung_N0(NPROP+(V_N))_N0
NN-051Vorstandsposten000KD2s00PART_vor00Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-052Sinnliche000D100000D+lich_ADJ0K+e_N((N_A)_N)_N0
NN-053Ermessensentscheidungen000KD2s00PRÄF_er PRÄF_ent00D+Transposition_N K+ung_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-054Blattsalate000K200000000(N+N)_N0
NN-055Akademikerin0Akademikerin0D100000D+ik_N D+er_N D+in_N00(F_N_N_N)_N0
NN-056Geheimtreffen001KD2000000D+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-057Nato-Krieges000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-058Generalanwalts000K200000000(N+N)_N0
NN-059Futterangebot000KD2000PART_an00K+Konversion_N K+Transposition_N((V_N)+((V_A)_N))_N
NN-060Verteidigungsausschuß00verteidigen AusschußKD2s00000K+ung_N0((V_N)+N)_Nalte Orthographie
NN-061Hauptfunktionen0Funktion0KD200000D+ion_N00(N+(F_N))_N0
NN-062Verfahrensverzögerungen000KD2s00PRÄF_ver PRÄF_ver00D+Transposition_N K+ung_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-063Stipendienvergabe10StipendiumKD2enStipendium0PRÄF_ver00Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-064Frevels0000100000000(0)_N0
NN-065Verlustanteile10verlieren AnteilKD2000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-066Wasseruhren000K200000000(N+N)_N0
NN-067Influenza-Virus0Virus0K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-068Wandgemälden00GemäldeK200000000(N+N)_N0
NN-069Belegungsplan000KD2s00PRÄF_be00K+ung_N D+Konversion_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-070Ausländergruppen00AuslandKD200000D+er_N00((N_N)+N)_N0
NN-071Jahreskapazität0KapazitätKapazitätK2es0000000(N+N)_N0
NN-072Power-Point-Präsentation0Präsentation0KD300000D+ität_N00((N+N)+(F_N))_N0
NN-073Kronendach000K2en0000000(N+N)_N0
NN-074Artenschutzübereinkommens000KD3en00PART_überein00D+Konversion_N D+Transposition_N 0((N+(V_N))+(V_N))_N0
NN-075Selbstverwaltungsstrukturen0Struktur0KD3s00PRÄF_ver00K+ung_N0(ADJ+(V_N)+N)_N0
NN-076Preisstrukturen0Struktur0K200000000(N+F)_N0
NN-077Basiswerts000K200000000(N+N)_N0
NN-078Antennenfernsehen000KD2en00PART_fern00D+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-079Internet-Portals0Portal0K200000000(N+F)_N0
NN-080Sowjettruppen000K200000000(N+N)_N0
NN-081Priesterseminaren0Seminar0K200000000(N+F)_N0
NN-082Strukturmerkmalen000KD30Struktur000000(F+((V+N)_N))_N0
NN-083Briefzentren0Zentrum0K200000000(N+F)_N0
NN-084Speicherbedarf100KD2000PRÄF_be00Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-085Familienpflegerin000KD2en0000D+in_ND+er_N0(N+((V_N)_N))_N0
NN-086Ernährungsökologie0Ökologie0KD2s00PRÄF_er0D+o_N D+log_N K+ie_NK+ung_N0(((V_V)_N)+((F_ADJ)_N))_N0
NN-087Abschlussklausur1Klausur0KD2000PART_ab00Stammänd._N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-088online-Datenbanken000K3enDatum000000(TRUNC+(N+N)_N)_N0
NN-089Beschwerdeausschuß00AusschußK200000000(N+N)_N0
NN-090Zwischengeschoss00GeschossD200PRÄF_zwischen00000(0)_N0
NN-091Kurzbeitrag000KD2000PART_bei00D+Konversion_N0(ADJ+(V_N))_N0
NN-092Armensteuer000KD2en000000K+Konversion_N((ADJ_N)+N)_N0
NN-093Überfallenen000D1000PRÄF_über000K+Transposition_N(((V_V)_A)_N)_N0
NN-094Erklärte000D1000PRÄF_er000K+Transposition_N(((V_V)_A)_N)_N0
NN-095Attributs0Attribut001000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
NN-096Beobachtungszeitraums00beobachtenKD3s00000K+ung_N0((V_N)+(N+N))_N0
NN-097Nato-Osterweiterung000KD3000000K+ung_N0(N+(N+(V_N)))_N0
NN-0986-Tage-Woche000K300000000((KARD+N)+N)_N0
NN-099Kleinbildformat000K300000000((ADJ+N)+N)_N0
NN-100Reichskommissars000K2s0000000(N+N)_N0
NN-101Raufbolde00Raufbold0100000000(0)_N0
NN-102Mitregenten0Regent0D100PRÄF_mit000D+ent_N0(F_N)_N0
NN-103Haders000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
NN-104Gesichtscreme00GesichtK2s0000000(N+N)_N0
NN-105Verhandlungskreisen000KD2s00PRÄF_ver00K+ung_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-106Pinienwäldern000K2n0000000(N+N)_N0
NN-107Quantenzustand100K2enQuantumPRÄF_zu000Stammänd._N0(N+((V_N)_N))_N0
NN-108Liederbüchern000K2er0000000(N+N)_N0
NN-109Schnittstellenproblematik1ProblemProblematikKD3en00000Stammänd._N D+Transposition_N0(((V_N)+(V_N))+N)_N0
NN-110Prüfstände100KD2000000Stammänd._N0(V+(V_N))_N0
NN-111Gartenzäune000K200000000(N+N)_N0
NN-112Beratungslehrkraft000KD3s00PRÄF_be00K+ung_N0((V_N)+((V+N)_N))_N0
NN-113Excel-Format0Format0KD2000000D+Konversion_N0(NPROP+(F_N))_N0
NN-114Gegenwartsmusik00GegenwartK2s0000000(N+N)_N0
NN-115Buketts0000100000000(0)_N0
NN-116Zwangsstörung100KD2s00000Stammänd._N K+ung_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-117Regulierungspraxis0Praxis0KD2sRegulierung0000D+ung_N0((F_N)+N)_N0
NN-118Kapitalinteresse0InteresseInteresseK20Kapital000000(N+N)_N0
NN-119Augenöffner000KD2en00000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-120Weiseste000D10000000K+e_N(ADJ_N)_N0
NN-121Flugaffäre100KD2000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-122Dreizehnte000D100000000(ORD_N)_N0
NN-123Chemikaliensicherheit00chemikalKD2nChemikalie00000D+heit_N(N+(ADJ_N))_N0
NN-124Angebotsüberhang100KD2s0PRÄF_überPART_an00D+Konversion_N0(((V_A)_N)+(N_(V_N)))_N0
NN-125Zeichencharakter0Charakter0K200000000(N+N)_N0
NN-126Personalengpässen000KD30Personal000D+al_N00((N_N)+((ADJ+N)_N))_N0
NN-127Neonlampen000K20Neon000000(N+N)_N0
NN-128Hilfeseite100KD2000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-129Dialogveranstaltung00Dialog veranstaltenKD20Dialog0000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-130Krankenhausbetreiber000KD3n00PRÄF_be00D+er_N0(((ADJ_N)+N)+((V_V)_N))_N0
NN-131Militärmissionen0Mission0KD20Militär0000D+ion_N0(N+(F_N))_N0
NN-132Hofhunde000K200000000(N+N)_N0
NN-133AKP-Länder000K200000000(ABK+N)_N0
NN-134Regierungszeitung00ZeitungKD2sRegierung0000D+ier_V K+ung_N0(((F_V)_N)+N)_N0
NN-135Materialfluß10MaterialKD20Material0000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-136Ausbildungsnachweis000KD2s00PART_aus PART_nach00K+ung_N D+Konversion_N0(((V_V)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-137Revisionsfrist00VisionKD2sRevision0000D+ion_N0((F_N)+N)_N0
NN-138Nichtkönnen000D100PRÄF_nicht000D+Transposition_N0(((V_N)_N))_N0
NN-139Ideogramme0Ideo0D100000D+o_N D+gramm_N00((F_N)_N)_N0
NN-140Unterrichtsfachs000KD2s00PRÄF_unter00D+Konversion_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-141Trinkverhaltens000KD2000PRÄF_ver00D+Transposition_N 0(V+((V_V)_N))_N0
NN-142Risiko-Nutzen-Analysen0AnalyseRisiko Nutzen AnalyseK300000000(N+N+N)_N0
NN-143Ordnungsverwaltung000KD2s00PRÄF_ver00K+ung_N K+ung_N0((V_N)+((V_V)_N))_N0
NN-144Heudorf000KD2000000D+Transposition_N0((V_N)+N)_N0
NN-145Heizungsrohren000KD2s00000K+ung_N0((V_N)+N)_N0
NN-146Erwerbsstatus0Status0KD2s00PRÄF_er00D+Konversion_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-147Deutungsangebote000KD2s00PART_an00K+ung_NK+Transposition_N((V_N)+(((V_V)_ADJ)_N))_N0
NN-148Workbench0000100000000(N)_N0
NN-149Wohnraummangel000KD3000000D+Transposition_N0(((V+N)_N)+(V_N))_N0
NN-150Swing-Musik000K200000000(N+N)_N0
NN-151Querfinanzierung000KD2000Quer00K+ung_N0((V_V)_N)_N0
NN-152Reaktionsform000KD2sReaktion0PRÄF_re00D+ion_N0((V_N)+N)_N0
NN-153Filmschau000KD2000000D+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-154Balltreter000KD2000000D+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-155Vertragspaket000K2s0000000(N+N)_N0
NN-156Tötungsakt0Akt0KD2s00000K+ung_N D+Konversion_N0((V_N)+(F_N))_N0
NN-157Regelgröße000K200000000(N+N)_N0
NN-158Zeugenschutzgesetz000KD3000000D+Konversion_N Stammänd._N0(((V_V)+(V_V))+N)_N0
NN-159Logistiklösungen000KD20Logistik000D+istik_NK+ung_N0((F_N)+(V_V))_N0
NN-160Nationalrevolutionären0RevolutionärNationKD20National000D+al_ADJ D+är_ADJD+ion_N0((N_ADJ)+(((F_N)_ADJ)_N))_N0
NN-161Mineralölwirtschaftsverband00WirtschaftK4s0000000(((N+N)+N)+N)_N0
NN-162Maharishi-Effekt000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-163Hirnstamms000K2s0000000(N+N)_N0
NN-164Hauptgipfel000K200000000(N+N)_N0
NN-165Daueranwendung000KD100PRÄF_dauerPART_an00K+ung_N0((V_V)_N)_N0
NN-16624-Jähriger000KD200000D+ig_ADJ0D+er_N(TRUNC+((N_ADJ)_N))_N0
NN-167Sexualökonomie0Ökonomie0KD20Sexual000D+ual_ADJ D+o_N N+nom_N K+ie_N00((F_ADJ)+((F_N)_N))_N0
NN-168Gasriese000K200000000(N+N)_N0
NN-169Diplom-Geograph0Geograph0KD200000K+graph_N00(TRUNC+(N_N))_N0
NN-170Architekturkonzept00KonzeptK20Architektur000K+ur_N00((N_N)+N)_N0
NN-171Sozialleistungssystem00sozialKD3sSozial0000K+ung_N0(N+(V_N)+N)_N0
NN-172Nierentransplantierten0Transplantiertentransplant-KD2en00000D+ier_VK+Konversion_N(N+(((F_V)_ADJ)_N))_N0
NN-173Nebenergebnis000KD100PRÄF_nebenPRÄF_er00K+nis_N0(N_((V_V)_N))_N0
NN-174Hauptschnur000K200000000(N+N)_N0
NN-175Gesetzesgeber00GesetzKD2es00000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-176Dosisanpassung000KD2000PART_an00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-177Doppelkonturen000K200000000(N+N)_N0
NN-178Auswahlgesprächs10GesprächKD2000PART_aus00D+Konversion_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-179Wissenschaftsbegriffs100KD2s00PRÄF_be0D+schaft_ND+Konversion_N Stammänd._N0(((V_N)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-180Unangepassten100D1000PART_anPRÄF_un00D+Transposition_N((((V_V)_ADJ)_ADJ)_N)_N0
NN-181Zielvariablen0Variablen0KD2000000K+abel_ADJStammänd._N(N+((F_ADJ)_N))_N0
NN-182Stellengesuchen00GesuchenK2n0000000(N+N)_N0
NN-183Langstreckenflugzeuge100KD2en00PART_lang0K+zeug_ND+Transposition_N Stammänd._N0(((V_V)_N)+((V_N)_N))_N0
NN-184Landesinitiativen0Initiativen0KD2es00000D+iv_ADJD+Transposition_N(N+((F_ADJ)_N))_N0
NN-185Kennedy-Institut0InstitutInstitutK200000000(TRUNC+N)_N0
NN-186Honorarhöhe00HonorarK20Honorar000000(N+N)_N0
NN-187Diabetestherapie0Therapie0KD20Diabetes000000(N+N)_N0
NN-188Bundesliga-Tor000K200000000(N+N)_N0
NN-189Touristenverein00VereinK2en0000D+ist_N00((N_N)+N)_N0
NN-190Radaubrüder000K200000000(N+N)_N0
NN-191Präsentationsmöglichkeit000KD2sPräsentation0000D+ion_NK+keit_N((F_N)+(ADJ_N))_N0
NN-192Parteiwahlen100KD2000000D+Konversion_N0(N+(V_N))_N0
NN-193Maßnahmenbündels100KD3en00000Stammänd._N0((N+(V_N))+N)_N0
NN-194Hochhausschluchten000K300000000((ADJ+N)+N)_N0
NN-195Fortsetzungsstory000KD2s00000PART_fort K+ung_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-196Bootsrand000K2s0000000(N+N)_N0
NN-197Teilabnahme100KD2000PART_ab00Stammänd._N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-198Spitzenuniversität000D100PRÄF_spitzen00000(N_N)_N0
NN-199Eisenofen000K200000000(N+N)_N0
NN-200Biosphärenhauses000K3enBiosphäre000D+o_N00(((F_N)+N)+N)_N0
NN-201Arbeiterpresse000KD2000000D+er_N0((V_N)+N)_N0
NN-202Umweltgegebenheiten00UmweltKD20000000K+heit_N(N+((V_ADJ)_N))_N0
NN-203Schülervollversammlung000KD3000PRÄF_ver00K+ung_N0(N+(ADJ+((V_V)_N)))_N0
NN-204Massenkonzentration0Konzentration0KD2en00PRÄF_kon00D+ion_N0(N+((F_F)_N))_N0
NN-205Kampfsportlehrer000KD3000000D+er_N0((N+N)+(V_N))_N0
NN-206Charakterpanzer000K200000000(N+N)_N0
NN-207Vorsorgepflicht000KD2e00PART_vor0000((V_V)+N)_N0
NN-208Schlafender000D10000000D+er_N((V_ADJ)_N)_N0
NN-209Primärprophylaxe0ProphylaxeProphylaxeK20Primär000D+är_ADJ00((F_ADJ)+N)_N0
NN-210Nebenerwerbslandwirtschaft00WirtschaftKD3s00PRÄF_er PRÄF_neben00D+Konversion_N0((((V_V)_V)_N)+(N+N)_N)_N0
NN-211Lernzielkontrollen000K300000000(((V+N)_N)+N)_N0
NN-212Gotteswelt000K2es0000000(N+N)_N0
NN-213Genom-Projekt0Projekt0K2000000D+Konversion_N0(TRUNC+(V_N))_N0
NN-214Erstveranstaltung000KD2000000K+ung_N0(ORD+N)_N0
NN-215Bachelorabsolventen0AbsolventenabsolvKD2000000D+ent_N0(N+(F_N))_N0
NN-216Aufbauprozeß000KD2000PART_auf00K+Transposition_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-217Anbaugeräten000KD2000PART_an00K+Transposition_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-218Vertrauensbruches100KD2s00PRÄF_ver00K+Transposition_N Stammänd._N0(((V_V)_N)+(V_N))_N0
NN-219Süsswasserfische000K300000000(((ADJ+N)_N)+N)_N0
NN-220Solarwärmeanlage10solarKD3eSolar0PART_an00Stammänd._N0(((ADJ+N)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-221Sekundärtugend000KD20Sekundär000D+är_ADJ00((F_F)+N)_N0
NN-222Prüfdruck100KD2000000Stammänd._N0((V_V)_N)_N0
NN-223Mietwohngrundstücke000K400000000((V+V)+(N+N))_N0
NN-224Handelsbilanzdefizite0Defizite0K3s0000000((N+N)+F)_N0
NN-225Erdbeerfeldern000K300000000((N+N)+N)_N0
NN-226Bereichsentwicklungsplanung000KD3s s00PRÄF_ent00K+ung_N K+ung_N0(N+(((V_V)_N)+(V_N)))_N0
NN-227Zugwege100KD2000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-228Zugangsberechtigten000KD2s00PART_zu00Stammänd._NK+en_N(((V_V)_N)+((V_ADJ)_N))_N0
NN-229Prüfungsreihenfolge100KD3s00000K+ung_N K+Transposition_N0((V_N)+(N+(V_N)))_N0
NN-230Nierenbeschwerden000KD2en00000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-231Getreideernten000KD2000000K+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-232Enteignungsverfahrens000KD2s00PRÄF_ent PRÄF_ver00K+ung_N K+Transposition_N0(((V_V)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-233Durstempfinden000KD2000000K+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-234Anlieferverkehr00VerkehrKD2000PART_an0000((V_V)+N)_N0
NN-235Medizinsystems000K200000000(N+N)_N0
NN-236Interministeriellen00ministeriellD10Inter00PRÄF_inter00K+en_N((ADJ_ADJ)_N)_N0
NN-237Fensterumrahmungen000KD2000PRÄF_um00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-238Eistüten000K200000000(N+N)_N0
NN-239Einzeltext000K200000000(N+N)_N0
NN-240Amateurdetektiv0DetektivDetektivK200000000(N+N)_N0
NN-241Wettkampfjahr000K300000000((V+N)+N)_N0
NN-242US-Exil0Exil0K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-243Sozialstaatspolitik0PolitiksozialKD3sSozial000D+ik_N00((F+N)+F)_N0
NN-244Regierungskabinetts000KD2s00000K+ung_N0((V_N)+N)_N0
NN-245Nettozeit000K200000000(N+N)_N0
NN-246Medienverwendung000KD2enMedien0PRÄF_ver00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-247Macintosh-Rechner000KD2000000D+er_N0(TRUNC+(V_N))_N0
NN-248Leistungsverfall000KD2s00PRÄF_ver00K+ung_N K+Konversion_N0((V_N)+((V_V)_N))_N0
NN-249Leistungsfreude000KD2s00000K+ung_N0((V_N)+N)_N0
NN-250Innewerden000D1000PRÄF_inne00K+Transposition_N0((V_V)_N)_N0
NN-251Friedens-Warte000K2s0000000(TRUNC+N)_N0
NN-252Familiengerichtstag00GerichtKD3en s0000000((N+N)_N+N)_N0
NN-253Blochers000D1000000D+er_N0(V_N)_N0
NN-254Betriebsbeschränkungen10beschränkenKD2s00PRÄF_be00Stammänd._N K+ung_N0(((V_V)_N)+(V_N))_N0
NN-255Wachstumszwangs000KD2s00000K+tum_N0((V_N)+N)_N0
NN-256Usbekische000D10000000K+e_N(ADJ_N)_N0
NN-257Sterbenskranken000KD2s00000K+Transposition_NK+en_N((((V_N)+ADJ)_ADJ)_N)_N0
NN-258Retentionsflächen000K2sRetention000D+ion_N00((F_N)+N)_N0
NN-259Lizenzklasse000K200000000(N+N)_N0
NN-260Leistungsbeginn000KD2s00000K+ung_N K+Konversion_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-261Geldpapier000K200000000(N+N)_N0
NN-262Flughafenanbindung100KD3000PART_an00Stammänd._N K+ung_N0(((V_N)+N)_N+((V_V)_N))_N0
NN-263Bärengruppe000K2en0000000(N+N)_N0
NN-264Atomunfälle000K20Atom000000(N+N)_N0
NN-265Anlegerschutzverbesserungsgesetz00GesetzKD4s00PART_an PRÄF_ver00D+er_N D_Konversion_N K+ung_N0((((V_V)_N)+(V_N))_N+(((V_V)_N)+N)_N)_N0
NN-266Zwiebelprinzip000K200000000(N+N)_N0
NN-267Tanzbegeisterten00begeisternKD2000000K+Konversion_N K+en_N((((V_N)+((V_V)_ADJ))_ADJ)_N)_N0
NN-268Programmausschuß000KD2000PART_aus00Stammänd._N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-269Plutobahn000K200000000(NPROP+N)_N0
NN-270Pilotanwender000KD2000PART_an00D+er_N0(N+(((V_V)_N)_N))_N0
NN-271Kanzleiräume000K200000000(N+N)_N0
NN-272Gartenhalle000K200000000(N+N)_N0
NN-273Fluoridzufuhr100KD20Fluorid0PART_zu0D+id_NStammänd._N0((F_F)+((V_V)_N))_N0
NN-274Ferienappartement000K200000000(N+N)_N0
NN-275EU-Kompetenzen0KompetenzKompetenzK200000000(TRUNC+N)_N0
NN-276CD-Tipp000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-277Wirtschaftsspanisch00WirtschaftK2s0000000(N+N)_N0
NN-278Textstrukturierung0Strukturierung0KD200000D+ier_VK+ung_N0(N+((F_V)_N))_N0
NN-279Systematisierungen0Systematisierung0D1000000K+is_V D_ier_V K+ung_N0((F_V)_V)_N0
NN-280Superjahr000D100PRÄF_super00000(N_N)_N0
NN-281Sinnzentrum000K200000000(N+N)_N0
NN-282Sekretbildung000KD20Sekret0000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-283Nickel-Cadmium-Batterien000K300000000(TRUNC+TRUNC+N)_N0
NN-284Naturschutzgeschichte00GeschichteKD3000000D+Konversion_N0((N+(V_N))+N)_N0
NN-285Militärstaaten000K20Militär000000(N+N)_N0
NN-286Leistungsfortschritt00FortschrittKD2s00000K+ung_N0((V_N)+N)_N0
NN-287Kleinkindererziehung000KD3er00PRÄF_er00K+ung_N0(((ADJ+N)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-288Haftverlängerung000KD2000000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-289Eigentümergrundschuld000K300000000(((N+N)_N)+((N+N)_N)_N0
NN-290Wasserregulierung0Regulierung0KD2000000D+ier_V K+ung_N0(N+((F_V)_N))_N0
NN-291Temporallappen00temporalKD20Temporal000D+al_ADJ00((F_ADJ)+N)_N0
NN-292Sklavenjagd000K2en0000000(N+N)_N0
NN-293Selbsthilfevereinigungen100KD3e00PRÄF_ver00Stammänd._N K+ung_N0((ADJ+(V_V))+((V_V)_N))_N0
NN-294Persönlichkeitsvariablen0Variablen0KD2s0000D+lich_ADJ0K+keit_N Stammänd._N(((N_ADJ)_N)+(F_N))_N0
NN-295Nieser000D1000000D+er_N0(V_N)_N0
NN-296Nichtwahrhabenwollen000KD3en000PRÄF_nicht0K+Transposition_N K+Transposition_N0((((V_V)+V)_N)+(V_N))_N0
NN-297Nachnahmesendung100KD200PRÄF_nach000Stammänd._N K+ung_N0(((V_N)_N)+(V_N))_N0
NN-298Nachlassens000D1000PRÄF_nach00K+Transposition_N0((V_V)_N)_N0
NN-299Lohnungleichheit000KD20000PRÄF_un00K+heit_N(N+((ADJ_ADJ)_N))_N0
NN-300Immatrikulationsfrist000KD2sImmatrikulationPRÄF_in000D+ion_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-301Hochdruckkrankheiten000KD3000000D+Konversion_NK+heit_N((ADJ+(V_N))_N+(ADJ_N))_N0
NN-302Head-up-Displays000K300000000(TRUNC+TRUNC+N)_N0
NN-303Handwerksbereichen000K3s0000000((N+N)+N)_N0
NN-304Gruppenraums000K2en0000000(N+N)_N0
NN-305Grünen-Finanzexperte000K300000000(TRUNC+(N+N))_N0
NN-306Gepäcknetze00GepäckK200000000(N+N)_N0
NN-307Gaststättenbesitzer000KD3en00PRÄF_be00D+er_N0(((N+N)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-308Fußflächen000K200000000(N+N)_N0
NN-309Duty-free-Shop000K300000000(TRUNC+TRUNC+N)_N0
NN-310Dünenkamm000K2en0000000(N+N)_N0
NN-311DJV-Mitglieder00MitgliederK200000000(TRUNC+N)_N0
NN-312CD-Scheiben000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-313Web-Applikation0Applikation0KD2000000D+ion_N0(TRUNC+(V_N))_N0
NN-314Schulfilm000K200000000(N+N)_N0
NN-315Sargpflicht000K200000000(N+N)_N0
NN-316Restdienstzeit000K300000000(N+(N+N))_N0
NN-317Raumlicht000K200000000(N+N)_N0
NN-318Neubautrakt000K3000000K+Konversion_N 0(((ADJ+(V_N))_N)+N)_N0
NN-318Neubautrakt000KD2000PART_neu00K+Konversion_N 0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-318Neubautrakt000K2000PART_neu00K+Konversion_N 0((V_V)+N)_N0
NN-319Nahtoderlebnis000K300000000((ADJ+N)_N+N)_N0
NN-320Musterprofi000K200000000(N+N)_N0
NN-321Hörfunkbeiträgen000KD3000PRÄF_be00D+Transposition_N0((V+N)_N+((V_V)_N))_N0
NN-322Hafenbahnhof000K300000000(N+(N+N))_N0
NN-323Gelenkversteifungen000KD2000PRÄF_ver00K+ung_NK+Konversion_N(N+(((ADJ_V)_V)_N))_N0
NN-324Abgabepreises100KD2000PART_ab00Stammänd._N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-325Zoonose0Zoo0D100000K+nose_N00(N_N)_N0
NN-326Wegebaulastträger000KD4e00000K+Konversion_N D+er_N0((N+(V_N)_N+(N+(V_N))_N)_N0
NN-327Währungssouveränität0Souveränität0KD2s00000K+ung_ND+ität_N((V_N)+(F_N))_N0
NN-328Volksheldin000KD2s0000D+in_N00((N+N)_N)_N0
NN-329Volksantrag000K2s0000000(N+N)_N0
NN-330Vip-Service000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-331Vertriebenenpolitik1Politik0KD2en00PRÄF_ver0D+ik_N0K+Konversion_N(((V_V)_ADJ)_N+(F_N))_N0
NN-332Verschuldensprinzip0Prinzip0KD2s00PRÄF_ver00K+Transposition_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-333Schiffsform000K2s0000000(N+N)_N0
NN-334Nuklearschläge000KD20Nuklear000D+ar_ADJD+Transposition_N0((F_ADJ)+(V_N))_N0
NN-335Muskeldystrophien0Dystrophien0K200000D+dys_N0D+ie_N(N+((F_N)_N))_N0
NN-336Leopardenmuster000K2en0000000(N+N)_N0
NN-337Kaufgegenstände00GegenständeKD2000000D+Konversion_N0((V_N)+N)_N0
NN-338Frühlingsnachmittag000KD2s0PRÄF_nach00000(N+(N_N))_N0
NN-339Fahrgastverbände100KD3000PRÄF_ver00Stammänd._N0((N+N)+((V_V)_N))_N0
NN-340Dönerstand100KD2000000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-341Beutewaffen000K200000000(N+N)_N0
NN-342Andreas-Kirche000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-343Wehrgänge100KD2000000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-344Verbrauchssektoren0Sektoren0KD2s00PRÄF_ver00D+Konversion_N0(((V_V)_N)+F)_N0
NN-345Verbandsausschuß10AusschußKD2s00PRÄF_ver00Stammänd._N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-346Unantastbare000D1000PART_anPRÄF_un0K+bar_ADJK+Transposition_N((((V_V)_ADJ)_ADJ)_N)_N0
NN-347Tsinghua-Universität000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-348Theorie-Praxis-Problem0Problem0K300000000(TRUNC+TRUNC+N)_N0
NN-349Steinkugel000K200000000(N+N)_N0
NN-350Steilpässen000K200000000(ADJ+N)_N0
NN-351Sonderfläche000K200000000(KSF+N)_N0
NN-352Sechszylinder-Motor000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-353Schulhomepages000K200000000(N+N)_N0
NN-354Richtlinienempfehlungen000KD3en00000K+ung_N0(((V+N)_N)+(V_N))_N0
NN-355Pizzafahrer000KD2000000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-356Optimierungskonzept0Konzept0KD2sOptimierung0000K+ung_N K+Konversion_N0((V_N)+(F_N))_N0
NN-357Lähmen000D1000000D+Transposition_N0(V_N)_N0
NN-358Körperpraktiken0Praktiken0KD200000D+ik_N00(N+(F_N))_N0
NN-359Kirchendisziplin0Disziplin0K2en0000000(N+N)_N0
NN-360Informationsprozess0ProzessProzessKD2sInformationPRÄF_in000D+ion_N0(((F_F)_N)+N)_N0
NN-361Importmöglichkeiten000KD20ImportPRÄF_in000D+Konversion_NK+keit_N(((F_N)_F)+(ADJ_N))_N0
NN-362Hamlet-Inszenierung0Insenzierung0KD200PRÄF_in00D+ier_VK+ung_N0(TRUNC+(V_F))_N0
NN-363Getreideproben000K200000000(N+N)_N0
NN-364Erfolgsindikatoren0Indikator0KD2s00000D+or_N0(N+(F_N))_N0
NN-365Doktorandenstipendien0StipendienStipendienKD2en0000K+and_N00((N_N)+N)_N0
NN-366Dienstorten000K200000000(N+N)_N0
NN-367Buch-Projekt0Projekt0K2000000D+Konversion_N0(TRUNC+(V_N))_N0
NN-368Bauvorbescheids000KD200PRÄF_vor000K+Konversion_N 0((V_N)+(N_N))_N0
NN-369Austauschabkommen00AbkommenKD2000PART_aus00K+Konversion_N 0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-370Anschlussverbot100KD2000PART_an PRÄF_ver00Stammänd._N Stammänd._N0(((V_V)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-371Wiederbefüllung000D1000PRÄF_be VPART_wieder00K+ung_N0(((V_V)_V)_N)_N0
NN-372Webdokumente000K200000000(N+N)_N0
NN-373Warenschau000KD2en00000K+Konversion_N 0(N+(V_N))_N0
NN-374Vier-Länder-Turnier0Turnier0K300000000(TRUNC+TRUNC+F)_N0
NN-375Versuchsgebiet00versuchenKD2s00000K+Konversion_N 0((V_N)+N)_N0
NN-376Verlagsunternehmens100KD2s00000Stammänd._N K+Konversion_N 0((V_N)+(V_N))_N0
NN-377Turmgebäude000K200000000(N+N)_N0
NN-378Technologiefolgen000KD20Technologie000D+o_N D+log_N K+ie_NK+Transposition_N0((((((F_N)_ADJ)_N)_F)_N)+(V_N))_N0
NN-379Technologiedynamik0Dynamik0KD20Technologie000D+o_N D+log_N K+ie_N D+ik_N00((((F_N)_ADJ)_N)+(F_N))_N0
NN-380Staatsvorstellungen000KD2s00PART_vor00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-381Organisationsentwicklungen000KD2sOrganisation0000D+ion_N K+ung_n0((F_N)+(V_N))_N0
NN-382Monopolbetrieben100KD30Mono0PRÄF_be00Stammänd._N0(((N+N)_N)+(V_N))_N0
NN-383Marsexpress000K200000000(N+N)_N0
NN-384Kostenartenrechnung000K3en00000K+ung_N0((N+N)+(V_N))_N0
NN-385Heldenmythen0Mythen0KD2en0000D+os_N00(N+(F_F))_N0
NN-386Haushaltsarbeiterinnen00haushaltenKD2s0000D+in_NK+Konversion_N D+er_N0((V_N)+((V_N)_N))_N0
NN-387Haftungssituation0Situation0KD2s00000K+ung_N D+ion_N0((V_N)+(F_F))_N0
NN-388Feuchtigkeitseinwirkungen000KD2s00PART_ein00K+ung_ND+igkeit_N((ADJ_N)+((V_V)_N))_N0
NN-389Einrichtungstypen000KD2s00PART_ein00K+ung_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-390Eingesperrte000D1000PART_ein000D+Transposition_N(((V_V)_ADJ)_N)_N0
NN-391BU-Absicherung000KD2000PART_ab00K+ung_N0(TRUNC+((V_V)_N))_N0
NN-392Bodendeckerrosen000KD3000000D+er_N0(((N+(V_N))_N)+N)_N0
NN-393ARD-Staatsvertrag00VertragK3s0000000(TRUNC+(N+N)_N)_N0
NN-394Versteckenspielen00versteckenKD2en00000K+Konversion_N K+Konversion_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-395Umsetzungsbegleitung00begleitenKD2s00PRÄF_um00K+ung_N K+ung_N0(((V_V)_N)+(V_N))_N0
NN-396Schlusskreis000K200000000(N+N)_Nneue Orthographie
NN-397Schlossattrappe000K200000000(N+N)_Nneue Orthographie
NN-398Sanktionierten0Sanktion0D100000D+ier_VD+ion_ND+Transposition_N((((F_N)_V)_ADJ)_N)_N0
NN-399Reibschale000K200000000(V+N)_N0
NN-400Praxisbegleitung000KD20Praxis0PRÄF_be00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-401One-Way-Flug100KD3000000Stammänd._N0(TRUNC+TRUNC+(V_N))_N0
NN-402Niedrigeinkommensländer00niedrigKD3s00PART_ein00D+Transposition_N0(((ADJ+((V_V)_N))_N)+N)_N0
NN-403Lexems000D100000000(N)_N0
NN-404Laienwelt000K2en0000000(N+N)_N0
NN-405Kettenrauchern000KD2en00000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-406Gasbasis0Basis0K200000000(N+N)_N0
NN-407Fußballland000K300000000(((N+N)_N)+N)_Nneue Orthographie
NN-408ftp-Servers000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-409Fluglärmschutzgesetz10GesetzKD4000000Stammänd._N Stammänd._N0((V_N)+((N+(V_N))_N+N)_N)_N0
NN-410Ermessensmissbrauch000KD2s00PRÄF_er PRÄF_miss00K+Transposition_N D+Konversion_N0(((V_V)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-411Erinnerungsprojekt0Projekt0KD2s00000K+ung_N D+Konversion_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-412Erfolgsdaten00ErfolgK2sDatum000000(N+N)_N0
NN-413Englisch-Leistungskurs000KD3s00000K+ung_N0(TRUNC+(((V_N)+N)_N))_N0
NN-414Deutschlandalbum0Album0K200000000(NPROP+N)_N0
NN-415Demokratiezufriedenheit000KD20Demokratie000D+o_N D+krat_N K+ie_N0K+heit_N(((((F_N)_N)_N)_N)+(ADJ_N))_N0
NN-416Datenabgabe100KD2enDatum0PART_ab00Stammänd._N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-417Bettelschale000K200000000(V+N)_N0
NN-418Aufnahmeformat1Format0KD2e00PART_auf00Stammänd._N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-419Altersempfehlungen000KD2s00000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-420Altauto-Richtlinie000K300000000(TRUNC+((V+N)_N))_N0
NN-421Absatzpotentiale1potent0KD2000PART_ab00Stammänd._ND+ial_N(((V_V)_N)+(ADJ_N))_N0
NN-422Westerndorf000K200000000(N+N)_N0
NN-423Varicella-zoster-Virus0Virus0K300000000(TRUNC+TRUNC+N)_N0
NN-424US-Beratern000K2000PRÄF_be00D+er_N0(TRUNC+((V_V)_N))_N0
NN-425Unterarmknochen000KD200PRÄF_unter00000((N_N)+N)_N0
NN-426Uni-Zentrum0Zentrum0K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-427Ungegenständlichkeit00GegenständeD10000PRÄF_unD+lich_ADJ0K+keit_N((((N_ADJ)_ADJ)_N))_N0
NN-428Turn-Modus0Modus0K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-429Treidelpfaden000K200000000(N+N)_N0
NN-430Suchtmittelabhängige000KD3000PART_ab00D+ig_ADJK+e_N((((N+N)_N)+((V_V)_ADJ))_N)_N0
NN-431Stückgröße000KD20000000D+Transposition_N(N+(ADJ_N))_N0
NN-432Sicherungsguts000KD2s00000K+ung_N0((V_N)+N)_N0
NN-433Saxofonisten0SaxofonSaxofonD100000D+fon_N D+ist_N00(((F_N)_N))_N0
NN-434RWS-Forum0Forum0K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-435Russifizierungspolitik0Politik0KD2s0000D+ifiz_V D+ik_ND+ier_V K+ung_N0((((N_V)_V)_N)+(N_N))_N0
NN-436Ruhrepidemie0Epidemie0KD300000K+ie_N00(N+(((N+N)_N)_N))_N0
NN-437Rezipientenrolle00rezipierenKD2enRezipient0000D+ient_N0((F_N)+N)_N0
NN-438Quotenjäger000KD2enQuoten0000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-439Prozeßvertreters00ProzeßKD20Prozeß0PRÄF_ver00D+er_N0(N+((V_V)_N))_Nalte Orthographie
NN-440Privatkriege000K20Privat000000(ADJ+N)_N0
NN-441Pop-Sound000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-442Pflanzeninhaltsstoffen000K3en s0000000(N+(N+N))_N0
NN-443Pauschallösung000KD2000000K+ung_N0(ADJ+(V_N))_N0
NN-444Notbedarf100KD2000PRÄF_be00Stammänd._N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-445Naturschutzaspekten1Aspekt0KD3000000Stammänd._N0(((N+(V_N))_N)+N)_N0
NN-446Mox-Wirtschaft00WirtschaftK200000000(TRUNC+N)_N0
NN-447Missionsgedanke00GedankeK2sMission0000D+ion_N 0((F_N)+N)_N0
NN-448Kulturmethoden0Methode0K20Kultur000000(N_N)+N)_N0
NN-449Kovalevskaja-Preis000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-450Klosterkonzerte00KlosterK200000000(N+N)_N0
NN-451Impfprogramms000K200000000(N+N)_N0
NN-452Hockstellung000KD2000000K+ung_N0(V+(V_N))_N0
NN-453Hexenliteratur0Literatur0K2en0000K+ur_N00(N+(N_N))_N0
NN-454Gattungsform00GattungK2s0000000(N+N)_N0
NN-455Fußringen000K200000000(N+N)_N0
NN-456Freßfeinden000K200000000(V+N)_Nalte Orthographie
NN-457Frequenzknappheit00FrequenzKD20Frequenz00000K+heit_N(N+(ADJ_N))_N0
NN-458Bundesstatistikgesetzes00GesetzKD3esStatistik000D+ik_N00((N+(F_N))+N)_N0
NN-459Baupfleger000KD2000000K+Konversion_N D+er_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-460Aufbettungen000K1000PART_auf00K+ung_N0(((V_V)_N))_N0
NN-461Arbeitsplatzwechsels000KD3s00000K+Konversion_N 0((((V_N)+N)_N)+N)_N0
NN-462AHM-Fonds000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-463ADD-Kindern000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-464Zweitverwertungen000KD2000PRÄF_ver0K+Konversion_VK+ung_N0(ORD+((N_V)_V)_N))_N0
NN-465Wickeltischen000KD2000000K+Konversion_N 0((V_N)+N)_N0
NN-466Wettbewerbsideologie0IdeologieWettbewerbKD2s0000D+o_N D+log_N K+ie_N00(N+(((F_N)_ADJ)_N))_N0
NN-467Wärmedämmverbundsystemen1System0KD4000PRÄF_ver00Stammänd._N0(((N+V)_N)+(((V_V)_N)+N))_N0
NN-468Wahlbewerbungen100KD2000PRÄF_be00Stammänd._N K+ung_N0((V_N)+((V_V)_N))_N0
NN-469Vorbereitungszeitraum000KD3s00PART_vor00K+ung_N0(((V_V)_N)+(N+N))_N2 Analysen
NN-470Verzehrens000D1000PRÄF_ver00K+Konversion_N 0(((V_V)_N))_N0
NN-471Verwaltungswirtin000KD2s00PRÄF_ver0D+in_NK+ung_N0(((V_V)_N)+(N_N))_N0
NN-472Verkehrsgigant0GigantVerkehr GigantK2s0000000(N+N)_N0
NN-473U20-Auswahl100KD2000PART_aus00Stammänd._N0(TRUNC+((V_V)_N))_N0
NN-474Tumorimpfung000KD20Tumor0000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-475Trivialromanen000K20Trivial000000(ADJ+N)_N0
NN-476Transplantatüberleben000KD20Transplantat0PRÄF_über00D+Konversion_N K+Transposition_N 0((V_N)+((V_V)_N))_N0
NN-477Taschenbuchform000K3en0000000((N+N)+N)_N0
NN-478Sinners000D1000000D+er_N0(V_N)_N0
NN-479Silikatgestein00Silikat GesteinK200000000(N+N)_N0
NN-480Schweineöde000KD2e000000D+Transposition_N(N+(ADJ_N))_N0
NN-481Schnittkarten100KD2000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-482Randbauten100KD2000000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-483Plenarabstimmung000KD20Plenar0PART_ab0D+ar_ADJK+ung_N0((N_ADJ)+((V_V)_N))_N0
NN-484Nichtentwicklung000D100PRÄF_nichtPRÄF_ent00K+ung_N0((((V_V)_N)_N))_N0
NN-485Mäusespeck000K2e0000000(N+N)_N0
NN-486Management-Qualifikationen0Qualifikation0KD2000000D+ion_N0(TRUNC+(F_N))_N0
NN-487Lebensbalance000KD2s00000K+Transposition_N0((V_N)+N)_N0
NN-488Kokaingenuss100KD2000000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-489Indexerstellung000KD20Index0PRÄF_er00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-490Immobilien-Datenbank000K3enDatum000000(TRUNC+(N+N)_N)_N0
NN-491Hydrochemie000KD20Hydro000D+o_N K+ie_N00((F_N)+(F_N))_N0
NN-492Hauptfriedhofes00FriedhofK200000000(N+N)_N0
NN-493Geschäftsreiseprozess0ProzessGeschäft ProzessK3s0000000((N+N)+N)_Nneue Orthographie
NN-494Gegenwartsproblem0Problem0K2s0000000(N+N)_N0
NN-495Gedächtnisfeiern000KD2000000K+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-496Faktormärkten000K20Faktor000000(N+N)_N0
NN-497Empfehlungsgeber000KD2s00000K+ung_N D+er_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-498Contracting-Vertrag00VertragK200000000(TRUNC+N)_N0
NN-499Comenius-Projekte0Projekt0K2000000D+Konversion_N0(TRUNC+(V_N))_N0
NN-500Blindenstöcken000KD2en000000K+Transposition_N((ADJ_N)+N)_N0
NN-501Bauhausbewegung000KD3000000K+Konversion_N K+ung_N0((((V_N)+N)_N)+(V_N))_N0
NN-502Ausnahmequalität1QualitätQualitätKD2e00PART_aus00Stammänd._N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-503Agrarhaushaltes00haushaltenKD20Agrar000D+ar_ADJK+Konversion_N 0((F_ADJ)+(V_N))_N0
NN-504Abschiedsgedicht00AbschiedK2s0000000(N+N)_N0
NN-505Zwiebelstücken000K200000000(N+N)_N0
NN-506Wissenschaftsmarktes000KD2s0000D+schaft_NK+Transposition_N0(((V_N)_N)+N)_N0
NN-507Weltmusiktage000K300000000(N+(N+N))_N0
NN-508Weidenhütten000K2en0000000(N+N)_N0
NN-509Volleyball-Bundesligisten0LigistLigistKD3es0000000(TRUNC+(N+N))_N0
NN-510Verwaltungsleitungen000KD2s00PRÄF_ver00K+ung_N K+ung_N0(((V_V)_N)+(V_N))_N0
NN-511Versorgungsleitlinie000KD3s00PRÄF_ver00K+ung_N0(((V_V)_N)+((V+N)_N))_N0
NN-512Ungewöhnlichste00gewöhnlichD10000PRÄF_un00D+Transposition_N((ADJ_ADJ)_N)_N0
NN-513Theologenschule000KD2enTheologen000D+o_N D+log_ADJK+e_N0((((F_N)_ADJ)_N)+N)_N0
NN-514Thailand-Urlaub000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-515Textbetrachtung000KD2000000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-516Super-Mittelgewicht000KD200PRÄF_mittel00000(TRUNC+(N_N))_N0
NN-517Strahlungsmessung000KD2s00000K+ung_N K+ung_N0((V_N)+(V_N))_N0
NN-518Stiftler000D100000D+ler_N00(N_N)_N0
NN-519Sicherheitsorientierung0Orientierung0KD2s00000D+ier_V K+ung_NK+heit_N((ADJ_N)+((F_V)_N))_N0
NN-520Schiedsstellenverfahren000KD3s en00PRÄF_ver00K+Transposition_N K+Transposition_N0(((KSF+(V_N))_N)+((V_V)_N))_N0
NN-521Rosensammlung000KD2en00000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-522Rechtsgrundlosigkeit000KD2s0000D+los_ADJ0D+igkeit_N(N+((N_ADJ)_N))_N0
NN-523Projektprozesse0ProzessProzessK20Projekt0000D+Konversion_N0((V_N)+N)_N0
NN-524Pöstchenhuberei00HubereiKD200000D+chen_N00((N_N)+N)_N0
NN-525Platzierungspreis000KD2s0000D+ier_VK+ung_N0(((N_V)_N)+N)_N0
NN-526Oppositionssender000KD2sOpposition000D+ion_ND+er_N0((F_N)+(V_N))_N0
NN-527Nordlandreise000KD3000000K+Transposition_N0(((N+N)_N)+(V_N))_N0
NN-528Mystikforschung000KD20Mystik000D+ik_NK+ung_N0((F_N)+(V_N))_N0
NN-529Musicaldarsteller000KD2000PART_dar00D+er_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-530Mittelstands-Familien000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-531Meisterqualifikation0Qualifikation0KD2000000D+ion_N0(N+(F_N))_N0
NN-532Maischips000K200000000(N+N)_N0
NN-533Luftröhrenoperation0Operation0KD3en00000D+ion_N0(((N+N)_N)+(V_N))_N0
NN-534Luftholens000KD2000000D+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-535Linksabbiegers000KD2000PART_ab00D+er_N0(ADJ+((V_V)_N))_N0
NN-536Krankenhausserien0Serie0KD3en000000D+Transposition_N((((ADJ_N)+N)_N)+N)_N0
NN-537KPD-Vorsitzende000KD2000PRÄF_vor000K+e_N(TRUNC+(((V_V)_ADJ)_N))_N0
NN-538Kooperationsschule000KD2sKooperationPRÄF_ko000D+ion_N0(((V_N)_N)+N)_N0
NN-539Kinderherzzentrum000K3er0000000(N+(N+N))_N0
NN-540Kantatengottesdienst000K3en esKantaten000000(N+(N+N))_N0
NN-541Installationszonen0Zone0KD2sInstallation000D+ion_N00((F_N)+N)_N0
NN-542Herrscheramt000KD2000000D+er_N0((V_N)+N)_N0
NN-543Großstudien000K20Studie/ Studium000000(ADJ+N)_N2 Analysen
NN-544Gewebeschädigung000KD2e00000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-545Gerichtsstandsvereinbarungen00GerichtKD3s s00000K+ung_N0((N+N)_N)+(V_N))_Nvom Partizip nominalisiert
NN-546Funktionärswesen000KD2sFunktionär000D+är_ND+ion_N0(((F_N)_N)+N)_N0
NN-547Französisch-Kenntnisse00KenntnisseK200000000(TRUNC+N)_N0
NN-548Firmenbesuch000KD2en00000K+Konversion_N 0(N+(V_N))_N0
NN-549Fahrtkostenbeihilfe100KD300PRÄF_bei000D+Transposition_N Stammänd._N0((((V_N)+N)_N)+((V_N)_N))_N0
NN-550Einzelgebärden000KD2000000D+Transposition_N 0(ADJ+(V_N))_N0
NN-551Einlegeblätter000KD2e00PART_ein0000((V_V)+N)_N0
NN-552Dornenbusch000K2en0000000(N+N)_N0
NN-553DaimlerChrysler-Werks000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-554Bodensonderungsverfahren000KD3s00PRÄF_ver00K+ung_N K+Transposition_N0((N+(V_N)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-555Bewußtseinsphänomenen1PhänomenPhänomenKD3s00PRÄF_be00Stammänd._ADJ0(((V_V)_ADJ)+N+N)_N0
NN-556Beweismittelbeschaffung000KD3000PRÄF_be PRÄF_be00K+Konversion_N K+ung_N0(((((V_V)_N)+N)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-557Aufnahmeformulars1Formular0KD2000PART_auf00Stammänd._N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-558Anti-Antisemiten000KD200PRÄF_anti00000(TRUNC+(N_N))_N0
NN-559Addierer000D1000000D+er_N0((V_N))_N0
NN-560Abfindungspraxis0Praxis0KD2s00PART_ab00K+ung_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-561Ziehmütter000K200000000(V+N)_N0
NN-562Zeugnisanerkennung000KD2000PART_an PRÄF_er0D+nis_NK+ung_N0((N_N)+(((V_V)_V)_N))_N0
NN-563Wassermolch000K200000000(N+N)_N0
NN-564Vertragszahl000K2s0000000(N+N)_N0
NN-565Vertragsverwaltung000KD2s00PRÄF_ver00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-566Verhandlungsabschluß100KD2s00PRÄF_ver PART_ab00K+ung_N Stammänd._N0(((V_V)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-567Übertragungssituationen0Situation0KD2s00PRÄF_über00K+ung_N D+ion_N0(((V_V)_N)+(F_N))_N0
NN-568Textspiel000KD2000000K+Konversion_N 0(N+(V_N))_N0
NN-569Terrorfeldzug100KD3000000Stammänd._N0(N+(N+(V_N)))_N0
NN-570Stillhalters000KD2000000D+er_N0(ADJ+(V_N) / (V+V)_N)_N2 Analysen
NN-571Standortverhalten100KD3000PRÄF_ver00Stammänd._N D+Transposition_N0((((V_N)+N)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-572Staatshehlerei000KD2s0000K+ei_ND+er_N0(N+((V_N)_N))_N0
NN-573Soundchips000K200000000(N+N)_N0
NN-574Silberlösung000KD2000000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-575Primärmensch000K20Primär000D+är_ADJ00((F_ADJ)+N)_N0
NN-576Phosphats0PhosphatPhosphatD100000D+at_N00(F_N)_N0
NN-577Personenwaagen000K2en0000000(N+N)_N0
NN-578Papstbegräbnis000KD2000PRÄF_be00D+nis_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-579Neubaumaschinen000KD3000000K+Konversion_N 0(((ADJ+(V_N))_N)+N)_N3 Analysen
NN-579Neubaumaschinen000KD2000PART_neu00K+Konversion_N 0(((V_V)_N)+N)_N3 Analysen
NN-579Neubaumaschinen000KD2000PART_neu00K+Konversion_N 0((V_V)+N)_N3 Analysen
NN-580Mitgliederdatenbank00MitgliederK3enDatum000000(N+(N+N)_N)_N0
NN-581Militärbüro000K20Militär000000(N+N)_N0
NN-582Migrationsdiskurs0DiskursDiskurs KD2sMigration0000D+ion_N0((F_N)+N)_N0
NN-583Migrantenintegration0Integration0KD2enMigrant0000D+ant_N D+ion_N0((F_N)+(F_N))_N0
NN-584Mensch-DVD000K200000000(TRUNC+ABBR)_N0
NN-585Mangrovenbäume000K2en0000000(N+N)_N0
NN-586Maklerhäuser000KD2000000D+er_N0(N+N)_N0
NN-587Leichttriebwagen100KD3000000Stammänd._N0(ADJ+(((V_N)+N)_N))_N0
NN-588Kreuzstellung000KD2000000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-589Konzertverein000KD2000000K+Konversion_N 0(N+(V_N))_N0
NN-590Kofferauspacken000KD2000PART_aus00K+Transposition_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-591Kartenverkäuferin000KD2en00PRÄF_ver0D+in_ND+er_N0(N+(((V_V)_N)_N))_N0
NN-592Kalorienwerte000K2enKalorie000000(N+N)_N0
NN-593Hochschulstellen000K300000000(((ADJ+N)_N)+N)_N0
NN-594Handy-Benutzung000KD2000PRÄF_be00K+ung_N0(TRUNC+((V_V)_N))_N0
NN-595Gesteinskern00GesteinK2s0000000(N+N)_N0
NN-596Geschäftsablaufs000KD2s00PART_ab00D+Konversion_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-597Gesamtarbeitslosenquote000KD3en00000D+los_ADJD+Transposition_N(ADJ+((((V_ADJ)_N)+N)_N))_NDerivationsfuge 's'
NN-598Generalminister0Minister0K200000000(N+N)_N0
NN-599Formsignale0Signale0K200000000(N+N)_N0
NN-600Förderungsschwerpunkt000KD2s0PRÄF_schwer000K+ung_N0((V_N)+(N_N))_N0
NN-601Folk-Festivals000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-602Fechtgeneral000K200000000(V+N)_N0
NN-603Familiengutes000K2en0000000(N+N)_N0
NN-604Fahrplanhefte000K300000000(((V+N)_N)+N)_N0
NN-605Entmonopolisierung0Mono0KD2000PRÄF_ent0D+is_VD+ier_V K+ung_N0(((((N+N)_V)_V)_V)_N)_N0
NN-606Energieelektronikerin0ElektronikEnergieKD20Energie000D+ik_N D+er_N D+in_N00(N+(((N_N)_N)_N))_N0
NN-607Einzelstrecke000K2000000K+Konversion_N0(ADJ+(V_N))_N0
NN-608Einreichtermin000KD2000PART_ein0000((V_V)+N)_N0
NN-609Einführungsbeiträge000KD2000PART_ein PART_bei00K+ung_N D+Transposition_N0(((V_V)_N)+((V_V)_N))_N0
NN-610Durchmischungen000D1000PART_durch00K+ung_N0((V_V)_N)_N0
NN-611Drogentodesfälle000K3en es0000000(N+(N+N))_N0
NN-612Doppelblind-Studien000K20Studie/ Studium000000(TRUNC+N)_N2 Analysen
NN-613CSU-Finanzminister0Minister0K300000000(TRUNC+(N+N))_N0
NN-614BVV-Beschluss100KD2000PRÄF_be00Stammänd._N0(TRUNC+((V_V)_N))_N0
NN-615Busbau000KD2000000K+Konversion_N 0(N+(V_N))_N0
NN-616Bodenreformeigentum00EigentumKD30Reform0PRÄF_re00D+Konversion_N0(((N+((V_V)_N))_N)+N)_N0
NN-617Biotopanlage100KD30Biotop0PART_an0D+o_N D+top_NStammänd._N0(((F_N)+N)+((V_V)_N))_N0
NN-618Baukünstlers000KD200000D+ler_NK+Konversion_N 0((V_N)+(N_N))_N0
NN-619Aufnahmezimmer100KD2000PART_auf00Stammänd._N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-620Äthermodell0Modell0K20Äther000000(N+N)_N0
NN-621Ärztegesellschaften00GesellschaftK2e0000000(N+N)_N0
NN-622Akw-Standorte100KD2000000Stammänd._N0(TRUNC+((V_N)+N))_N0
NN-623Abräumung000D1000PART_ab00K+ung_N0((V_V)_N)_N0
NN-6244-3-3-System0System0K400000000(TRUNC+TRUNC+TRUNC+N)_N0
NN-625Wissenschaftshaltung000KD2s0000D+schaft_NK+Transposition_N K+ung_N0(((V_N)_N)+(V_N))_N0
NN-626Weiterbildungskatalog0Katalog0KD2s00PART_weiter00K+ung_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-627Vulkanfeld000K20Vulkan000000(N+N)_N0
NN-628Videobands000K200000000(N+N)_N0
NN-629Vertretende000D0000PRÄF_ver000K+Transposition_N(((V_V)_ADJ)_N)_N0
NN-630Verrechnungspreisgestaltung000KD3s00PRÄF_ver00K+ung_N K+ung_N0(((V_V)_N)+((N+(V_N))_N))_N0
NN-631Unser-Fritz-Straße000K300000000(TRUNC+TRUNC+N)_N0
NN-632Tschernobyl-Reaktors0ReaktorReaktorK200000000(TRUNC+N)_N0
NN-633Trockenstarre000KD20000000K+Transposition_N(ADJ+(ADJ_N))_N0
NN-634Tresenlesen000KD2000000K+Transposition_N0(N+(V_N))_N0
NN-635Traumtätigkeit100KD200000D+ig_ADJStammänd._N D+Konversion_NK+keit_N((V_N)+((V_ADJ)_N))_N0
NN-636Tornado-Flugzeugen100KD200000K+zeug_NStammänd._N0(TRUNC+((V_N)_N))_N0
NN-637Tabellenkalkulationssoftware000KD3en sKalkulation0000D+ion_N0(((N+(V_N))_N)+N)_N0
NN-638Sturmfestigkeit000KD20000000D+igkeit_N(N+(ADJ_N))_N0
NN-639Stresser000D1000000D+er_N0(V_N)_N0
NN-640Standortklima1Klima0KD2000000Stammänd._N0((((V_N)+N)_N)+N)_N0
NN-641Sozialquote0QuotesozialKD20Sozial000000((N_ADJ)+N)_N0
NN-642Seefahren000K200000000(N+V)_N0
NN-643Schutzstellen100KD2000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-644Schmugglerinnen000D100000D+in_ND+er_N0((V_N)_N)_N0
NN-645Schiebebühne000K2e0000000(V+N)_N0
NN-646Salzmänner000K000000000(N+N)_N0
NN-647Rohformen000K200000000(ADJ+N)_N0
NN-648Riffgrotte000K200000000(N+N)_N0
NN-649Report-Generator00GeneratorKD2000000D+or_N0(TRUNC+(V_N))_N0
NN-650Rasseportraits000K200000000(N+N)_Nalte Orthographie
NN-651Randsiedlungen000KD2000000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-652Prüfinstitutes0Institut0KD2000000D+Konversion_N0((V+N)+(V_N))_N0
NN-653Prostataproblemen0Problem0K200000000(N+N)_N0
NN-654Produktionspartnerin000KD2s0000D+in_ND+ion_N0((F_N)+(N_N))_N0
NN-655Privatjacht000K20Privat000000(ADJ+N)_N0
NN-656Persönlichkeitsproblem0Problem0KD2s0000D+lich_ADJ0K+keit_N(((N_ADJ)_N)+N)_N0
NN-657Papierspaltens000K200000000(N+V)_N0
NN-658Ost-West-Polarität0Polarität0KD300000D+ar_ADJ0D+ität_N(TRUNC+TRUNC+((N_ADJ)_N))_N0
NN-659Originaltexts000KD20Original000D+al_ADJ00((N_ADJ)+N)_N0
NN-660Olympia-Wahl100KD2000000Stammänd._N0(TRUNC+(V_N))_N0
NN-661Notfall-Versorgung000KD2000PRÄF_ver00K+ung_N0(TRUNC+((V_V)_N))_N0
NN-662Neubelastung000KD2000PRÄF_be00K+ung_N0(ADJ+((V_V)_N))_N0
NN-663Neokolonialisierung0Kolonie0KD20Neo000D+ial_ADJD+ier_V K+ung_ND+is_V(ADJ+((((N_ADJ)_V)_V)_N))_N0
NN-664Nachtspaziergang100KD3000000Stammänd._N0(N+((V+(V_N))_N))_N0
NN-665Mehrwerterzeugung000KD3000PRÄF_er00K+Konversion_N K+ung_N0(((ADJ+(V_N))_N)+((V_V)_N))_N0
NN-666Meeresgötter000K2es0000000(N+N)_N0
NN-667Mathegenie0Genie0K200000000(N+N)_N0
NN-668Mangazeichner000KD2000000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-669Luitpold-Gymnasiums0Gymnasium0K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-670Lizenznahme100KD20Lizenz0000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-671Leibniz-Akademie0Akademie0KD200000D+ie_N00(TRUNC+(F_N))_N0
NN-672Laufrucksack00RucksackKD2000000D+Konversion_N0((V_N)+N)_N2 Analysen
NN-672Laufrucksack00RucksackK200000000(V+N)_N2 Analysen
NN-673Küstenschiff000K2en0000000(N+N)_N0
NN-674Kriegshämmer000K2s0000000(N+N)_N0
NN-675Konzeptgebilde00GebildeKD20Konzept0000D+Konversion_N0((V_N)+N)_N0
NN-676Konversionsneurose0Neurose0KD2sKonversion000 D+o_N D+se_ND+ion_N0((V_N)+(F_N)_N))_N0
NN-677Kongorot000K200000000(NPROP+N)_N0
NN-678Kaufort000KD2000000D+Konversion_N0((V_N)+N)_N0
NN-679Im-Stich-Lassen000KD3000000D+Transposition_N0(TRUNC+TRUNC+(V_N))_N0
NN-680Hundenapf000K2e0000000(N+N)_N0
NN-681Historienromane0Roman0K2enHistorie000D+ie_N00((F_N)_N+N)_N0
NN-682Haushaltsgehilfinnen00haushalten GehilfeKD2s0000D+in_N00(N+(N_N))_N0
NN-683Hauptveränderungen000KD2000PRÄF_ver00K+ung_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-684Halbfinalmatch000K200000000(((ADJ+ADJ)_ADJ)+N)_N0
NN-685Güterbewegung000KD2er00000K+ung_N0(N+(V_N))_N0
NN-686Grundgriffe100KD2000000Stammänd._N0(N+(V_N))_N0
NN-687Fundobjekt100KD2000000Stammänd._N0((V_N)+N)_N0
NN-688Fotobearbeitungsprogramm000KD3s00PRÄF_be00K+ung_N0((N+((V_V)_N))+N)_N0
NN-689Flächenstück000K2en0000000(N+N)_N0
NN-690Eyetoy-Kamera000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-691Erstpräferenzen0Präferenz0KD2000000D+enz_N0(ORD+(F_N))_N0
NN-692Entwicklungsthema0Thema0KD2s00PRÄF_ent00K+ung_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-693Enderzeugnisse000KD2000PRÄF_er00D+nis_N0(N+((V_V)_N))_N0
NN-694Ehrenamtskampagne000K3s0000000((N+N)+N)_N0
NN-695Effizienzen0Effizienz0D100000D+ienz_N00(F_N)_N0
NN-696Dressurfans00DressurK20Dressur000000(N+N)_N0
NN-697Drachenjäger000KD2en00000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-698BVG-Streiks000K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-699Browserleiste000K200000000(N+N)_N0
NN-700Brillenhalter000KD2en00000D+er_N0(N+(V_N))_N0
NN-701Bizet-Oper0Oper0K200000000(N+N)_N0
NN-702Bistumsheiligen000KD2s000000K+Transposition_N(N+(ADJ_N))_N0
NN-703Birkenpollenallergiker0Allergiker0KD3en en0000D+ik_N D+er_N00(((N+N)_N)+((N_N)_N))_N0
NN-704Bildungsabschnitts100KD2s00PART_ab00K+ung_N Stammänd._N0((V_N)+((V_V)_N))_N0
NN-705Beschreibungsübung000KD2s00PRÄF_be00K+ung_N K+ung_N0(((V_V)_N)+(V_N))_N0
NN-706Belegenheitsprinzip0PrinzipBelegenheitK2s0000000(N+N)_N0
NN-707Bankenvergleich000KD2en00000K+Konversion_N 0(N+(V_N))_N0
NN-708Auskämpfen000D1000PART_aus00D+Transposition_N0((V_V)_N)_N0
NN-709Anschaffungsgeschäfts000KD2s00PART_an00K+ung_N0(((V_V)_N)+N)_N0
NN-710Anquatschversuche00versuchenKD2000PART_an00K+Konversion_N0((V_V)+(V_N))_N0
NN-711Amortisationen0Amortisation0D1000000D+ion_N0((V_N))_N0
NN-712Aktionsmodell000KD2sAktion0000D+ion_N0((V_N)+N)_N0
NN-713Absicherungsmöglichkeit000KD2s00PART_ab00K+ung_NK+keit_N(((V_V)_N)+(ADJ_N))_N0
NN-714Zyklotron0ZyklotronZyklotron0100000000(0)_N0
NN-715Pimpf0000100000000(0)_N0
NN-716Benzpyren0Pyren0K20Benz000000(KSF+N)_N0
NN-717Russistik000D100000D+ist_N D+ik_N00((N_N)_N)_N0
NN-718Avataren0Avatar00100000000(0)_N0
NN-719Krebsgen0Gen 0K200000000(N+N)_N0
NN-720Natriumchlorat0ChloratChloratKD20Natrium000D+ium_N D+at_N00((F_N)+(F_N))_N0
NN-721Gullydeckel000K200000000(N+N)_N0
NN-722Arbeitnehmerpauschalbetrages000KD40pauschal0PRÄF_be00K+Konversion_N D+er_N D+Konversion_N0((((V_N)+(V_N))_N)+((ADJ+(V_N))_N))_N0
NN-723Alzheimer-Gen0Gen0K200000000(TRUNC+N)_N0
NN-724Terpenoide0TerpenoidTerpenoidD100000000(0)_N0
NN-725Miniaturist0Miniaturist0D100000D+ist_N00(N_N)_N0
NN-726Billigeier000K200000000(ADJ+N)_N0
ADJ-002Person0Person00100000000(0)_N0
ADJ-005Elektron0Elektron00100000000(0)_N0
ADJ-022Sitte0000100000000(0)_N0
ADJ-023Streit000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
ADJ-024Mensch0000100000000(0)_Ns. ADJ-660
ADJ-029Gold0000100000000(0)_N0
ADJ-034Betrieb100D1000PRÄF_be00Stammänd._N0(V_V)_N0
ADJ-039Staat0000100000000(0)_N0
ADJ-049Zeit0000100000000(0)_Ns. ADJ-335/440
ADJ-051Pädagoge0PädagogePädagoge0100000000(0)_N0
ADJ-057Rasse0000100000000(0)_Ns. ADJ-102
ADJ-058Schlaf000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
ADJ-061Stand10StandD100000000(0)_Ns. ADJ-566
ADJ-062Kind0000100000000(0)_Ns. ADJ-2530
ADJ-069Umtrieb100D1000Part_um00Stammänd._N0(V_N)_N0
ADJ-084Jahr0000100000000(0)_Ns. ADJ-138/273/275/626
ADJ-086Nordhesse000K200000000(N+N)_N0
ADJ-088Seelsorger000K200000000(N+N)_N0
ADJ-091Station0StationStation0100000000(0)_N0
ADJ-097Urkunde00Urkunde0100000000(0)_N0
ADJ-102Rasse0000100000000(0)_Ns. ADJ-057
ADJ-115Tamile0000100000000(0)_N0
ADJ-117Blei0000100000000(0)_N0
ADJ-121Typograph0Typograph0D100000 D+o_N K+graph_N00((N_N)_N)_N0
ADJ-124Pflicht0000100000000(0)_Ns. ADJ-328/672
ADJ-126Pazifist0Pazifist0D100000D+ist_N00(F_N)_N0
ADJ-130Schicht0000100000000(0)_N0
ADJ-132Dramaturg0DramaturgDramaturg0100000000(0)_N0
ADJ-133Disziplin0Disziplin00100000000(0)_N0
ADJ-135Folge000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
ADJ-136Klasse0000100000000(0)_N0
ADJ-138Jahr0000100000000(0)_Ns. ADJ-084/273/275/626
ADJ-143Organisation0Organisation0D1000000D+ion_N 0(F_N)_Ns. ADJ-454
ADJ-150Risiko0Risiko00100000000(0)_N0
ADJ-155Mietrecht000K200000000(V+N)_N0
ADJ-156Schwere000D10000000K+Transposition_N(ADJ_N)_N0
ADJ-170Welt0000100000000(0)_N0
ADJ-174Nachdruck00Nachdruck0100000000(0)_N0
ADJ-185Sinn0000100000000(0)_Ns. ADJ-480/661
ADJ-188Wirtschaft00Wirtschaft0100000000(V_N)_NS. ADJ-294
ADJ-190Stelle0000100000000(0)_N0
ADJ-192Demokrat00DemokratD100000D+o_N D+krat00(F_N)_N0
ADJ-197Abschnitt000D1000PART_ab00Stammänd._N0(V_V)_N0
ADJ-202Gemeinde0Gemeinde00100000000(0)_N0
ADJ-205Form000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_Ns. ADJ-273/719
ADJ-214Fortschritt00Fortschritt0100000000(0)_N0
ADJ-215Buchhalter00Buchhalter0100000000(0)_N0
ADJ-218Halt000D1000000D+Transposition_N 0(V_N)_N0
ADJ-221Sprache0000100000000(0)_Ns. ADJ-422/647
ADJ-223Land0000100000000(0)_N0
ADJ-229Nordrheinwestfale000K300000000((N+N)_N+N)_N0
ADJ-238Friede0000100000000(0)_N0
ADJ-245Putz000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
ADJ-247Rüpel0000100000000(0)_N0
ADJ-250Wissenschaft000D100000D+schaft_ND+Transposition_N 0((V_N)_N)_Ns. ADJ-462
ADJ-253Kind0000100000000(0)_Ns. ADJ-062
ADJ-256Maß0000100000000(0)_Ns. ADJ-371/407/550/686
ADJ-257Fotograph0Foto00100000 D+o_N K+graph_N00((F_N)_N)_N0
ADJ-259Nation0NationNation0100000000(0)_N0
ADJ-260Gang0000100000000(0)_N0
ADJ-266Ballade0Ballade00100000000(0)_N(frz.)
ADJ-269Kontext0Kontext00100000000(0)_N0
ADJ-270Recht0000100000000(0)_Ns. ADJ-607
ADJ-272Jahr0000100000000(0)_Ns. ADJ-084/138/275/626
ADJ-273Form000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_Ns. ADJ-205/719
ADJ-274Schaum0000100000000(0)_N0
ADJ-275Jahr0000100000000(0)_Ns. ADJ-084/138/272/626
ADJ-280Kommunist000D100000D+ist_N00(F_N)_N0
ADJ-281Würde0000100000000(0)_Ns. ADJ-477
ADJ-284Organisation0Organisation0D1000000D+ion_N0(F_N)_Ns. ADJ-143/454
ADJ-294Wirtschaft00Wirtschaft0100000000(V_N)_Ns. ADJ-188
ADJ-296Motiv0Motiv00100000000(0)_N0
ADJ-297Kultur0KulturKultur0100000000(0)_N0
ADJ-314Poet0Poet00100000000(0)_Ns. ADJ-741
ADJ-307Freund0000100000000(0)_Ns. ADJ-326/399
ADJ-315Münster0000100000000(0)_N0
ADJ-324Monument0MonumentMonument0100000000(0)_N0
ADJ-326Freund0000100000000(0)_Ns. ADJ-307/399
ADJ-328Pflicht0000100000000(0)_Ns. ADJ-124/672
ADJ-331Knabe0000100000000(0)_N0
ADJ-335Zeit0000100000000(0)_Ns. ADJ-049/440
ADJ-337Schnitt0000100000000(0)_N0
ADJ-341Kommentar0Kommentar0D1000000D+ar_N0(V_N)_N0
ADJ-342Vertrag000D1000PRÄF_ver00D+Konversion_N0((V_V)_N)_N0
ADJ-351Schwabe0000100000000(0)_N0
ADJ-352Volk0000100000000(0)_N0
ADJ-361Jagd00001000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
ADJ-368Vorpommern000D100PRÄF_vor00000(N_N)_N0
ADJ-369Korn0000100000000(0)_N0
ADJ-371Maß0000100000000(0)_Ns. ADJ-256/407/550/686
ADJ-378Mühe000D1000000D+Transposition_N0(V_N)_N0
ADJ-383Zwerg0000100000000(0)_N0
ADJ-389Kirche0000100000000(0)_Ns. ADJ-580
ADJ-393Christ0000100000000(0)_N0
ADJ-395Zahl0000100000000(0)_N0
ADJ-398Fetzen0000100000000(0)_N0
ADJ-399Freund0000100000000(0)_Ns. ADJ-307/326
ADJ-400Gesetz00Gesetz0100000000(0)_Ns. ADJ-536
ADJ-402Arbeit 000D1000000D+Transposition_N0(V_N)_N0
ADJ-406Reflex0ReflexReflex0100000000(0)_N0
ADJ-407Maß0000100000000(0)_Ns. ADJ-256/371/550/686
ADJ-419Assyrer0000100000000(0)_N0
ADJ-422Sprache0000100000000(0)_Ns. ADJ-221/647
ADJ-427Substantiv0Substantiv00100000000(0)_N0
ADJ-433Prozent0Prozent00100000000(0)_N0
ADJ-438Personal0PersonalPersonal0100000000(0)_N0
ADJ-440Zeit0000100000000(0)_Ns. ADJ-049/335
ADJ-448Masche0000100000000(0)_N0
ADJ-450Wert000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_N0
ADJ-452Fach0000100000000(0)_N0
ADJ-454Organisation0Organisation0D1000000D+ion_N0(F_N)_Ns. ADJ-143/284
ADJ-458Bekenntnis000D1000PRÄF_be0D+nis_ND+Konversion_N0((V_N)_N)_nisFugen 't' bei Nominalisierung
ADJ-459Bedacht000D1000PRÄF_be00D+Konversion_N0(V_N)_N0
ADJ-462Wissenschaft000D100000D+schaft_ND+Transposition_N 0((V_N)_N)_Ns. ADJ-250
ADJ-469Konjunktur0Konjunktur00100000000(0)_N0
ADJ-471Neuzeit000K200000000(ADJ+N)_N0
ADJ-474Dada0000100000000(0)_Nfrz. Herkunft
ADJ-476Band0000100000000(0)_Ns. ADJ-722
ADJ-477Würde0000100000000(0)_Ns. ADJ-281
ADJ-480Sinn0000100000000(0)_Ns. ADJ-185/661
ADJ-483Pfadfinder000KD2000000D+er_N0(N+(V_N))_N0
ADJ-500Zicke0000100000000(0)_N0
ADJ-503Chinese000D100000D+ese_N00(N_N)_N0
ADJ-504Stufe0000100000000(0)_N0
ADJ-507Sache0000100000000(0)_N0
ADJ-509Konvention0Konvention0D1000000D+ion_N0(V_N)_N0
ADJ-510Mitleid000D100mit000D+Transposition_N0(N_(V_N))_N0
ADJ-511Macho0000100000000(0)_Nspan. Herkunft
ADJ-512Christ0Christ00100000000(0)_N0
ADJ-514Grad0000100000000(0)_N0
ADJ-515Rang0000100000000(0)_N0
ADJ-522Wand0000100000000(0)_N0
ADJ-523Detektiv00Detektiv0100000000(0)_N0
ADJ-529Morgen0000100000000(0)_N0
ADJ-536Gesetz00Gesetz0100000000(0)_Ns. ADJ-400
ADJ-547Mennonit0MennonitMennonit0100000000(0)_N0
ADJ-550Maß0000100000000(0)_Ns. ADJ-256/371/407/686
ADJ-565Onkologe0Onkologe0D100000D+o_N D+log_ADJK+e_N0(((F_N)_ADJ)_N)_N0
ADJ-566Stand00StandD100000000(0)_Ns. ADJ-061
ADJ-575Maltese000D100000D+ese_N00(NPROP_N)_N0
ADJ-576Geschichte00Geschichte0100000000(0)_Ns. ADJ-603
ADJ-579Kristall0000100000000(0)_N0
ADJ-580Kirche0000100000000(0)_Ns. ADJ-389
ADJ-584Hochzeit00Hochzeit0100000000(0)_N0
ADJ-603Geschichte00Geschichte0100000000(0)_Ns. ADJ-576
ADJ-606Modul0ModulModul0100000000(0)_N0
ADJ-607Recht0000100000000(0)_Ns. ADJ-270
ADJ-620Eingang00Eingang0100000000(0)_N0
ADJ-621Deliktsrecht000K2sDelikt000000(N+N)_N0
ADJ-624Monopolist0Mono0KD200000D+ist_N00((N+N)_N)_N0
ADJ-626Jahr0000100000000(0)_Ns. ADJ-084/138/273/275
ADJ-627Zukunft00Zukunft0100000000(0)_N0
ADJ-635Tier0000100000000(0)_N0
ADJ-638Strafgericht00GerichtKD200000000(V+N)_N0
ADJ-647Sprache0000100000000(0)_Ns. ADJ-221/422
ADJ-649Netz0000100000000(0)_N0
ADJ-650Motiv00Motiv0100000000(0)_N0
ADJ-660Mensch0000100000000(0)_Ns. ADJ-024
ADJ-661Sinn0000100000000(0)_Ns. ADJ-185/480
ADJ-662Seite0000100000000(0)_N0
ADJ-664Geschlecht0000100000000(0)_N0
ADJ-672Pflicht0000100000000(0)_Ns. ADJ-124/328
ADJ-675Angolaner0000100000000(0)_N0
ADJ-685Behörde00Behörde0100000000(0)_N0
ADJ-686Maß0000100000000(0)_Ns. ADJ-256/371/407/550
ADJ-698Direktion0Direktion0D100000D+ion_N00(F_N)_N0
ADJ-699Aufwand000D1000PART_auf00Stammänd._N0(V_V)_N0
ADJ-705Mol0Mol00100000000(0)_N0
ADJ-719Form000D1000000D+Konversion_N0(V_N)_Ns. ADJ-205/273
ADJ-722Band0000100000000(0)_Ns. ADJ-476
ADJ-725Cartoon0000100000000(0)_NEngl. Herkunft
ADJ-741Poet0Poet00100000000(0)_Ns. ADJ-314
ADJ-742Organschaft000D10Organ000D+schaft_N00(N_N)_N0
ADJ-743Klon0Klon00100000000(0)_N0
ADJ-746Lacandone0000100000000(0)_N0
ADJ-747Kuschite0000100000000(0)_N0