Prefixes starting with <liq>

<liqu> . <liq> (other) .